за нас

„Вега” АД е регистрирана в Плевенския окръжен съд по фирмено дело 595/1997 г. През 2008 година е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 114075672.
Статута е: публично држество - емитент на ценни книжа и като такова представлява предприятие, извършващо дейност от обществен интерес.
Седалището на дружеството е ГР. ПЛЕВЕН с адрес на управление УЛ. ВИТ №1.
Предмета на дейност е: Внос, износ, дистрибуция, производство, покупко - продажба на стоки в първоначален и преработен вид в страната и чужбина, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица и всяка друга незабранена от закона дейност.
Дружеството се управлява от тричленен Съвет на директорите.
Изпълнителен Директор е Никола Петров Тодоров.
Директор за връзка с инвеститорите е Нина Илиева Веселинова.

 


Всички права запазени © ВЕГА-АД


ВЕГА - АД


ГРАД ПЛЕВЕН

 

телефон за връзка: 064/680531

e-mail адрес: vega_ad@abv.bg

ПЛЕВЕН ХОЛДИНГ
КАЙЛЪКА РЕСУРС


УЛ."БЪЛГАРСКА АВИАЦИЯ" №13

Сателитна карта

"Вега" АД - гр. Плевен е правоприемник на създаденото през 1968 година предприятие за производство на обувки, конфекция, кожени и галантерийни изделия, и услуги на населението. Дълги години е била една от водещите фирми в Плевенския край и търсен партньор на задгранични клиенти.
Традициите в бизнеса за нас значат много.