Уведомления за промяна в обстоятелствата през първо тримесечие

Вътрешна информация касаеща цената на ценните книжа може да изтеглите от тук

Междинен доклад за дейността на "Вега"АД-Плевен може да изтеглите от тук

Декларации от членовете на съвета на директорите на "Вега"АД- Плевен

 

 


Всички права запазени © ВЕГА-АД