ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ХРАНЕНЕ И КЕТЕРИНГ

"КАЙЛЪКА РЕСУРС" - АД е акционерно дружество с капитал 67 106 /Шестдесет и седем хиляди сто и шест / лева, който е разпределен в 67 106 броя поименни безналични акции с номинал 1 лев, както следва:

Акционер
Брой акции
% в капитала
"Плевен Холдинг"
41 826
62.33
"Нина" ООД
322
0.48
"Отечество 2000 Холдинг" АД
2
0
Министерство на икономиката
2 456
3.66
Консултанско-лизингова къща ЕООД
3 400
5.07
Физически лица с над 1% акции:
- Божидарка Орозова
- Христомир Карапанов

1974
1115

2.94
1.66
Физически лица с под 1% - 465
16 011
23.86
67 106
100%

"КАЙЛЪКА РЕСУРС" - АД е капиталово дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, с едностепенна система на управление - Съвет на Директорите.

Състав на Съвета на Директорите:

1. Валери Христов Костадинов - Председател на СД;

2. Альоша Чавдаров Гърков - Зам. председател СД и Изп. директор;

3. Теменужка Огнянова Алексиева - Член на СД

"КАЙЛЪКА РЕСУРС" АД-гр.Плевен е наследник и правоприемник на основаното през 1973г. ОПСО-гр.Плевен, което при създаването му е било най-голямата складова база на Балканския полуостров. От общо 81 декара закритата складова площ е 20 декара. Дружеството има и два собствени магазина в града с общо 300кв.м. площ. Разполагаме и със собствена почивна станция в парк "Кайлъка".

Отдаването под наем на открити и закрити складови площи, както и на офис помещения си остава основната ни дейност. Над 50 са фирмите - наематели при нас.

Изцяло е обновена дейността ни по храненето в собствените ни стол-ресторант и кафе бар. Капацитетът на стол-ресторанта е 200 седящи места, а дневният човеко-поток достига 500 души. Стол-ресторантът е търсено място за организирането на различни тържества.

Най-новото и бързо развиващо се направление в работата ни е кетеринга. Като част от структурата на "Лев Корпорация"АД-София, "КАЙЛЪКА РЕСУРС"АД-гр.Плевен ползва дългогодишния опит на "Л.К.С"ООД -(Luxury Catering Services) , който е лидер в областта на авиационно, корпоративно, индустриално и парти кетерингово обслужване в България.

Освен разнообразното меню в зависимост от сезона, стандартите ни в храненето и кетеринга са високи. Приготвяните от нас ястия са от пресни продукти, доставени от утвърдени местни производители и доказали се на пазара доставчици. Проверката е задължително условие от нашата работа, за да получите храната си навреме и в превъзходно качество. Контролът по качеството на приготвената храна се гарантира от постоянния контрол от органите на ХЕИ-гр.Плевен и ежеседмичния мониторинг от страна на "Л.К.С."ООД-гр. София.

Стопанисваме кафе-бар във Военна болница-гр.Плевен, чрез което предлагаме и кетерингово хранене на около 50 души от персонала по предварително изготвено седмично меню. Ние сме стопани и на кафе-бар в КАТ-гр.Плевен, където кетерингово хранене е с възможности за още 200 души. Ако посетите кафе-бара на Тенис-кортовете в парка "Кайлъка" ще бъдете посрещнати също от нас.

За да се уверите в качеството на нашето обслужване, Ви каним да посетите стол-ресторанта на "КАЙЛЪКА РЕСУРС"АД-гр.Плевен в удобно за вас време!

 


Всички права запазени © "КАЙЛЪКА РЕСУРС" АД


"КАЙЛЪКА РЕСУРС" АД


ГРАД ПЛЕВЕН

телефони за връзка:

064/680133

064/680781

e-mail адрес: ka_resource@abv.bg

"Плевен холдинг" АД

"Вега" АД
5800 ПЛЕВЕН ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА "КАЙЛЪКА РЕСУРС" АД ,

УЛ."БЪЛГАРСКА АВИАЦИЯ" №13

Сателитна карта