отчитане на четвърто тимесечие 2014 година

 

документи четвърто тримесечие 2014

изтегли

 

 

Финансов отчет за първо тримесечие на 2009г.

Счетоводен баланс за първо тримесечие на 2009г може да изтеглите от тук

изтегли

 

Допълнителна информация за "Вега"АД-Плевен може да изтеглите от тук

изтегли

Счетоводната политика на "Вега"АД-Плевен може да изтеглите от тук

Вътрешна информация касаеща цената на ценните книжа може да изтеглите от тук

Междинен доклад за дейността на "Вега"АД-Плевен може да изтеглите от тук

Декларации от членовете на съвета на директорите на "Вега"АД- Плевен


Всички права запазени © ВЕГА-АД